Вправа 387

Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки вставні слова.

Вимисел — неодмінний складовий елемент процесу художньої творчості. По-перше, письменник створює образи й картини за допомогою фантазії, вимислу, а не просто опису власних спостережень. По-друге, відображення життя в художньому творі вимагає художнього узагальнення, тому із спостережених фактів митець добирає те, у чому, на його погляд, виявляється закономірність життя. Отже, цілісний образ, картину життя художник слова творить у своїй уяві, тому вони є результатом вимислу.