Вправа 39

Прочитайте фразеологізми, витлумачте значення кожного. Із якою історичною добою та якою країною пов’язано походження кожного?

Іду на ви — оголошувати війну (Святослав, Київська Русь).
Який хан, така й орда — який керівник, такий і підлеглий (Україна).
Скинути ідола у Дніпро — рішуче розірвати з минулим (Володимир, Київська Русь).
Мати городів руських — Київ (Київська Русь).
Закрутити веремію — здійняти колотнечу, влаштувати неспокій (Україна).
Наче на турка йде — помолодшати (Україна).
З відкритим забралом — відверто (Франція).
Козацькому роду нема переводу — відважний, сміливий (Україна).
За круглим столом — переговори, усі учасники яких рівноправні (Франція).
Ще не вмерла козацька мати — бути вільним (Україна).
Після нас хоч потоп — байдуже, що буде після нас (Франція).
Наполеонівські плани — великі, далекоглядні плани (Франція).

Чи згодні ви з тим. що фразеологізми розкривають менталітет нації? Значення слова менталітет з'ясуйте за Тлумачним словничком

Менталітет — це система переконань, уявлень і поглядів індивідууму або суспільної групи, відтворення сукупного досвіду попередніх поколінь.