Вправа 398

Прочитайте. Оизначте відокремлені означення. Обгрунтуйте вживання розділових знаків.

Відокремлені означення: присипана сніжком (пош.), довга і сувора (непош.), невимовно гарні (пош.), такі несхожі одна на одну (пош.), ніжна й гарна (непош.), квітами-перлами закосичена (пош.).