Вправа 400

Перепишіть, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки відокремлені означення. Позначте у словах орфограми.
1. Дощик так і ллється, дощик так і лине, срібний та рясний.
2. Наліг туман на воду й береги, густий і непрозорий.
3. З-над самого обрію зводиться місяць, кругловидий, смутний.
4. Віщує дощ цвіркун в траві у ніч, беззоряну й глибоку.