Вправа 444

Перепишіть речення, розставте пропущені розділові знаки.

1. Запорожці постригались у ченці, брали до рук, замість шабель, книги Святого Писання.

2. Замість муру, відгородимося від ворога мужністю.

3. У п’єсі Котляревського «Наталка Полтавка» вперше вийшли на кін, замість лубочних селян, живі люди.

4. У його дворі, замість похилої хати, стояв веселий будинок.

5. Ведмежа послуга — це безглузде втручання, яке, незважаючи на добрі наміри, замість допомоги завдає значної шкоди.

Коментарі

Всього коментарів: 0