Вправа 6

До виділених слів запозичених з інших мов доберіть українські відповідники. Звіртеся з поданим у кінці підручника Словничком українських відповідників запозичених слів

Персональний — особистий, власний, приватний.
Домінувати — переважати, мати перевагу.
Абсолютно — цілком, повністю.
Поліфонічність — багатоголосся.