1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 69

Дібравши до поданих слів відповідні слова з довідки, утворіть і запишіть числівникові та прислівникові словосполучення. У кожному із записаних словосполучень позначто головне слово.

Близько до школи, дуже щиро, третій від центру, удвоє тонший, два з п’яти, надзвичайно приязно, рівно сто, найближче до мети, дві третіх поля, навпростець найшвидше.