Вправа 7

Відредагуйте й запишіть подані речення. Користуйтеся підказкою.

1. На уроці йшла мова про спілкування та обмін інформацією.
2. Меню сайта — компас для користувача.
3. Мені спало на думку скористатися електронним тлумачним словником.
4. Навчатися рідної мови можна й треба протягом усього життя.
5. Необхідно опанувати вміння грамотного письма.