1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 9

Прочитайте. У яких реченнях ідеться про мову, у яких мовлення, тобто види мовленнєвої діяльності? Які саме?

Про мову — 1 і 3 речення, про мовлення — 2 і 4.

Тільки сумлінне вивчення мови може нам дати правильне й багате мовлення.