1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 90

Прочитайте. Лексичне значення виділених слів з’ясуйте за Тлумачним словничком. Дайте відповіді на подані після тексту запитання.

Покликання — внутрішній потяг, здатність, схильність до певної сфери, професії.
Інтригувати — здійснювати інтриги проти кого-небудь; збуджувати цікавість загадковістю, неясністю, таємничістю; зацікавлювати.

Які з ужитих у тексті іншомовних слів можна замінити українськими відповідниками? Прочитайте текст ще раз, зробивши це. Скористайтеся Словничком українських відповідників запозичених слів

Технології — сукупність знань, послідовність.
Хаотично — безладно, неорганізовано.
Бібліотека — книгозбірня.
Магістраль — головна лінія.
Конспект — стислий виклад.