1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2016 рік

Вправа 106

Прочитайте речення. Випишіть словосполучення з неузгодженими означеннями. Поставте питання від головного слова до залежного.

Машину (яку?) часу, дорога (яка?) ліворуч, наказ (який?) виступати, день (який?) приїзду, гості (які?) Львова, хлопець (який?) років дванадцяти, дорога (яка?) до Харкова, бажання (яке?) прочитати, твори (чиї?) Олеся Гончара, завдання (яке?) вийти.