Вправа 140

Утворіть з кожної пари речень одне речення з порівняльним зворотом. Утворені речення запишіть.

Одеса, як кістяк старої шхуни, крізь туман здалеку височіла на березі.

Люблю я слово строге і вагоме, пряме, як промінь, чисте, як дощ.

Вже колоски, довірливі, як діти, звелись навшпиньки, туляться до рук.

На світі білому єдине, як Дніпрова течія, домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім’я.