Вправа 150

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невеликий опис дуба (6-8 речень), використавши означення прадавній, предковічний, могутній. Укажіть засоби зв’язку речень у вашому тексті.

На узліссі ріс предковічний дуб. Його історія сягала найдавніших часів (займ.). Часто люди приходили помилуватися прадавнім могутнім дубом та отримати заряд енергії, доторкнувшись до його стовбура (присл.). Здавалось, дуб був симполом цього лісу і уявити життя без нього було просто неможливо (вст. сл.).