Вправа 169

Складіть словосполучення з двома поданими дієсловами (на вибір). Уведіть ці словосполучення спочатку в означено-особові, а потім – у неозначено-особові речення. Форму дієслова можна змінювати.

1. Наполегливо працюю над створенням книги. Наполегливо працюють над створенням книги.

2. Відчуваю занепокоєння щодо стану його здоров’я. Відчувають занепокоєння щодо стану його здоров’я.

3. Збираюся помандрувати країною. Збиралися помандрувати країною, а потім навідати бабусю.

4. Відлітаю у вирій і згадую рідний край. Відлітають у вирій та сподіваються повернутися.

Коментарі

Всього коментарів: 0