Вправа 170

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Доведіть, що всі ці речення є узагальнено-особовими. Підкресліть головні члени речення.

Вовка пастухом не ставлять. Не хвали коня, поки з дороги не вернешся. Як сіно косять, дощів не просять. Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня... Дивишся і не надивишся, дишеш і не надишешся чистим, гарячим і пахучим повітрям.