1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2016 рік

Вправа 173

Запишіть послідовно спочатку номери означено-особових речень, потім – неозначено-особових, а потім – узагальнено-особових. Визначте усно в них головні члени речення.

Озн.-ос.: 3, 4, 6, 7.
Неозн.-ос.: 1, 5.
Узагальн.-ос.: 2, 8.
 

КЛЮЧ. Замініть послідовно виписані цифри відповідними буквами: 1 - о, 2 - і, З - п, 4 - е, 5 - н, 6 - т, 7 - р, 8 - й. Якщо ви правильно виконали завдання, то із записаних букв прочитаєте прізвище автора вислову «Хоч би чого ти навчався, ти навчаєшся для себе».

(3п, 4е, 6т, 7р, 1о, 5н, 2і, 8й) Петроній.