Вправа 185

Складіть і запишіть два складні речення, частинами яких були б односкладні безособові. Підкресліть граматичні основи.

Вранці почало світати і росою запахло у садку. На вулиці морозить — засніжить.