1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 186

І. Спишіть речення і запишіть біля кожного з них характеристику (односкладне чи двоскладне, вид односкладного). Підкресліть граматичні основи.

1. Як мені хотілося словами осені пейзажі змалювати (односкл., безос.).

2. У малесенькій тісній халупці було вогко і трохи душно (односкл., безос.).

3. Археологами (ім.) було (дієсл.) знайдено (дієсл.) на (прийм.) острові (ім.) рештки (ім.) козацьких (прикм.) доменних (прикм.) печей (ім.) (односкл., безос.).

4. Світає (односкл., безособ.). Тане морок в небосхилі (двоскл.).

5. Йдуть стрільці (двоскл.). Завіяло дороги (односкл., безос.). Біле сонце деренчить, мов жерсть (двоскл.).

6. А робота не жде. Її треба робить.