Вправа 241

І. Спишіть речення, підкресліть однорідні означення як члени речення. Поставте пропущені розділові знаки між однорідними означеннями. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією.

1. Тепла липнева ніч пролітає садками, посадками, скиртами в полях.

2. Абрикоса цвіте, промениста, натхненна, крислата...

3. У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорізький дуб, про який існує чимало переказів і легенд.

4. На луках зима вислала свої холодні білі полотна.

5. Довга, затяжна волинська осінь (речення розпов., неокл., просте, односкл., назив., пошир., повне).

6. Ріка була схожа на бурхливу, бунтівничу душу гір.

7. Ясні, охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю.

Коментарі

Всього коментарів: 0