Вправа 250

І. Спишіть речення, добираючи з довідки відповідний парний сполучник для зв’язку однорідних членів речення. Поставте потрібні розділові знаки.

1. Він не стільки забився об стіл, як стривожився.

2. Хата хоч старенька, зате чепурна, біла — видно, біля неї ходили хазяйські руки.

3. Митець думає не тільки розумом, а й серцем.

4. І хоч болить, але не черствіє душа.