Вправа 295

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Над вставними словами (сполученнями) скорочено надпишіть, що вони виражають чи на що вказують.
ІІ. Виконайте письмовий синтаксичний розбір останнього речення.

1. Того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати світ.

2. До речі, можу підказати, де зараз дістати прекрасних достиглих черешень.

3. І я виходжу в гомін трав і припадаю до сліда, бо, значить, хтось мене чекав, а, може, й зараз вигдяда.

4. За східним звичаєм, гості не сміють відмовлятися від дарунків, бо то була б господарям образа. 

5. Їй-богу, ніби вперше Київ побачила.

6. Пізнати й оцінити Довженка один чоловік, мабуть, не в змозі.

7. Нащо, бачте, згадувать, що давно минуло.

8. Полювання, як ви потім побачите, потребує багато часу.

Коментарі

Всього коментарів: 0