Вправа 297

Прочитайте речення. Доповніть їх вставними словами (словосполученнями) тієї групи за значенням, яка вказана в дужках. За потреби скористайтеся довідкою. Утворені речення запишіть, розставте розділові знаки.

1. Гори, здавалося, стояли тут поруч.

2. Перебування в Києві, уяви собі, багато дало мені для п’єси.

3. Чим більше темніло, тим вітер, здавалось, дужчав.

4. На щастя, її запросила до себе на село наша старша тітка.

5. Звикне, кажуть, собака за возом бігати, то й за саньми побіжить.

6. Відступати нам, по-перше, пізно, і, по-друге, немає підстав.

7. Кажуть, люди жили там табунами, спали покотом в млі печер...

8. Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш.

Коментарі

Всього коментарів: 0