1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2016 рік

Вправа 324

Запишіть речення групами залежно від умови відокремлення означень:
1) означуваним словом є особовий займенник;
2) відділені від означуваного слова іншими членами речення;
3) зворот стоїть після означуваного слова.
Розставте пропущені розділові знаки, підкресліть означуване слово як член речення.

1) Сам, лагідний, сумирний, він давно не міг зрозуміти, від чого все те лихе. Наснились сині проліски мені, і я, щаслива, плакала вві сні.

2) Все місто спить, суворе й мовчазне. Оточена зеленим шумовинням, в кущах розлогих дикої тернини, стоїть похила хата лісникова,

3) Ген килим, витканий із птиць, летить над морем. Стоїть старе гетьманське місто Глухів, позбавлене і слави, і краси.