1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2016 рік

Вправа 342

Спишіть речення, поставивши на місці крапок прикладки, виражені іменниками чи сполученнями інших частин мови.

1. Україна, футбольна країна, 2012 року приймала чемпіонат Європи з футболу.

2. Вона, студентка-другокурсниця, завжди говорить тільки правду.

3. Слони, величезні тварини, є національним символом Королівства Таїланд.

4. Із сивої давнини Дніпро, велична ріка, котить хвилі, єднаючи минуле із сучасним.

5. Тихими вечорами люблю дивитися на зорі яскраві світила.