1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2016 рік

Вправа 353

Перебудуйте усно речення на синонімічні з відокремленим додатком, використавши вказаний у дужках прийменник.

1. Усі діти прийшли на виставку, за винятком Марійки Богуславської, яка захворіла й залишилась вдома.

2. День виявився дощовим, всупереч обіцянкам Інтернету.

3. На планшет вдалося завантажити багато файлів, крім одного пошкодженого.

4. Чоловік минув чагарник і побачив глибокий яр, замість очікуваної знайомої рівнини.