Вправа 366

Складіть і запишіть три речення, використавши в ролі відокремлених обставин подані сполучення слів (на вибір). Укажіть, чим виражені ці обставини.

Незважаючи на (прийм.) пізню (прикм.) годину (ім.), транспорт ходив добре.
Починаючи (дієприсл.) з (прийм.) квітня (ім.), учні готувалися до іспитів.
Відповідно до (прийм.) наказу (ім.), менеджера Іванова було звільнено.