1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2016 рік

Вправа 368

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Знайдіть і підкресліть відокремлені обставини та присудки. Обґрунтуйте розділові знаки.

1. Вже вечір в спину дневі дишезаливши фіолетом даль.

2. Привівши конягу в ліс, я думав ще назбирати грибів, але, допавшись до книги, забувся і про гриби, і про конягу, і про ліс.

3. Климко повернувся до куреня, узяв плащ-палатку і, зціпивши од напруги зуби, одірвав од неї чималий клапоть.

4. Троянці, в човни посідавши і швидко їх поодпихавши, по вітру гарно попливли.

5. Гойдаючись, тіні в годині вечірній з промінням сріблястим свавільно злились і, хвильку побувши в дружбі невірній, безжурно і легко навік рознялись.

6. Верби, схилившись над Дінцем, розчісують коси зелені.

7. Незважаючи на лютий холод, Шовкуна все більше хилило на сон.

Повідомити про помилку