1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 379

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть уточнювальні члени речення та слова, які вони уточнюють, відповідно до їхньої синтаксичної ролі.
ІІ. Визначте, якими частинами мови є виділені слова, поясніть написання.

1. Там, межи високими вербами, дзюрчить струмочок, і за струмком, помежи (прийм.) кущами, гадюкою в’ється на Шевченкову (прикм.) гору стежка (ім.).

2. Сонця на землі не було, але вгорі (присл.), у небі, жайворонки були вже (присл.) золотими.

3. Внизу (присл.), десь під самими вікнами, почувся гомін чужих голосів.

4. Їхали довго, понад десять діб...

5. На околиці села, біля самого байраку, живе Йосип Вихор.

6. Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому числі з української мови.

7. Тоді ми річку перейшли вузьку й зарослу, ледве видну.

 

« Назад Вперед »