Вправа 42

I. Випишіть з кожного речення словосполучення та накресліть схеми цих словосполучень.
1. В пахучий хмарі, дощової глиці, туман в хмарі.
2. Сонний гриб, в смарагдовій куфайці, дощу напився, за день підріс, гриб в куфайці.
3. Малі озерці, блискають незлісно, колише громи, втомлені громи.
4. Співас басами, захриплими басами, веде за повід, веде стежечку, стежечку худу.

II. Знайдіть і випишіть одне складне речення. Підкресліть у ньому головні члени речення, обґрунтуйте розділові знаки.
Малі озерця блискають незлісно, колише хмара втомлені громи.


Коментарі

Всього коментарів: 0