1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний

Вправа 51

Перебудуйте подані непоширені речення на поширені. Утворені речення запишіть, підкресліть у них граматичні основи.

Під час бурі сильно скрипів старий клен. Тихенько листя шелестить. Над морем летять чайки. Восени сильно плакало небо. Після спекотного дня накрапає дощик.