Вправа 317

Перебудуйте речення так, щоб означення відокремлювалися. Перебудовані речення запишіть, підкресліть означення як члени речення. Скористайтеся поданими нижче зразками.

1. У головній залі на Софійку хлюпнула мелодія, хвилююча, легка.

2. Славко лежав на траві, вигрітій сонцем.

3. Чоловік, сивий, статечний, найшановніший у громаді, благословляв чумаків перед нелегкою дорогою.

4. Гори, ясні, охоплені багрянцем, стояли до самого небокраю.

5. Трамвайні вагончики, вузькі, низенькі, скригикають, похитують нас, колесують ранковою вулицею.