Вправа 334

Випишіть речення, у яких прикладку зі сполучником як треба відокремити. Розставте пропущені розділові знаки. У якому реченні взагалі немає прикладки?

Як бригадир, він розпочав роботу першим.

Усе своє свідоме життя Іван Сірко провів на війні і, як справжній патріот, присвятив його боротьбі з ворогами своєї Вітчизни.

Усе, як цвіт, осипалось безслідно, і час його давно позамітав...