Вправа 347

Складіть і запишіть речення, увівши до них подані відокремлені додатки. З’ясуйте значення цих додатків та чим вони виражені. Підкресліть усі члени речення.

Крім (прийм.) мене (займ.), на урок ніхто не запізнився. Дівчина, замість (прийм.) троянд (ім.), подарувала ромашки. Усі, за винятком (прийм.) журналістів( ім.) прибули вчасно.