Вправа 105

Доберіть приклад до кожного правила (з’єднайте лініями).

Означення відокремлюємо, якщо:

  • означення стосуються особового займенникаМолода, струнка, вона пішла далі.
  • означення відділені від означуваного слова іншими членами речення — Вишня цвіте, крислата, розкішна.
  • поширені означення (дієприкметникові й прикметникові звороти) стоять після означуваного слова — Не смачний хліб, чужим ножем краяний.
  • означення мають додаткове обставинне значення (умови, причини та ін.) — Зігрітий теплом, пролісок зацвів.
  • два і більше одиничних означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення — Бажаю щасливої долі, тихої, погожої.
  • вони неузгоджені (виражені іменниками чи інфінітивами) й мають більшу вагу, ніж інші члени речення — Згадалася дівчина, із сірими очима.

Коментарі

Всього коментарів: 0