1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 120

Поміркуйте, чому в першому реченні додаток зі словом замість відокремлюємо, а в другому — не відокремлюємо.

1. Вони, замість допомагати нам у роботі, тільки заважають.

Відокремлюються додатки, виражені зворотами зі значенням виключення, включення, заміщення, доповнення, що починаються словами крім, замість, за винятком, опріч, окрім, наприклад, навіть, включаючи, зокрема, особливо. 

2. Сьогодні Аліна чергувала замість Оксани.

Іноді відокремлені додатки з прийменником замість не відокремлюються і на письмі комами не виділяються. Це буває у випадках, коли додаток із цим прийменником не означає предмет вибору серед інших, а вжитий у значенні заміщення чогось іншого. У таких випадках прийменник замість можна замінити прийменником за (Сьогодні Аліна чергувала за Оксану).