1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 145

Розставте пропущені розділові знаки. Поясніть написання виділених слів.

1. Забрівши у хащі, закутаний у вітер, накритий небом і обмотаний піснями лежу, мов мудрий ліс, під папороті квітом і стигну, і холону, й твердну в білий камінь.

2. І, дійсно, лист ваш — подих моря, солоність вітру й воля хвиль.

3. Тут стеблина кожна — звук із пісні, тут рослина кожна — чистий дзвін.

4. Вітер, ставши на далекій грані, всю землю, мов колисанку, гойда.

5. «Це було на Десні», — почав знаменитий капітан усміхнувшись.

6. В поле виходжу і, здається, бачу і цвіт очей, і посмішку гарячу.

7. Усі епізоди, пов’язані з іменами Аскольда й Діра, загадка, про яку не перестають сперечатися історики.

Написання ненаголошених е,и перевіряємо наголосом, змінюючи форму слова: стеблина — стебла, виходжу — вихід; нероздільні звуки [дз], [дз'], [дж] — не мають одного письмового знака, тому для їх позначення вживаються дві літери — виходжу.