1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 28

Запишіть утворені прислівники.

У + голос = уголос; до + чиста = дочиста;в + перше = вперше; на + далі = надалі; від + учора = відучора; на + сухо = насухо.