Вправа 28

Запишіть утворені прислівники.

У + голос = уголос; до + чиста = дочиста;в + перше = вперше; на + далі = надалі; від + учора = відучора; на + сухо = насухо.

Коментарі

Всього коментарів: 0