1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 56

Прочитайте речення вголос. Знайдіть і підкресліть порівняльні звороти. Як їх виділено на письмі?

1. Ти пісню ту і мову ту єдину неси у світ, мов долю, на руках.

2. Усе збувається, збувається, немов Шевченків заповіт.

3. Дорога колосиста звивається, мов змій.

4. Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня.

5. А дика груша світиться, як люстра.

Порівняльний зворот — це обставина способу дії.
Комами відокремлюються в будь-якій позиції щодо дієслова-присудка:
а) порівняльні звороти зі сполучниками наче, неначе, мов, немов, ніби, як ніби, неначебто, ніж, буцім, що;
б) звороти з як, якщо вони не мають інших відтінків, крім порівняння.

Повідомити про помилку