1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 63

Розставте пропущені розділові знаки. Чому не в усіх реченнях треба ставити кому перед сполучником?

1. Очі, як сині волошки, дивилися з-під довгих вій.

2. Очі — як сині волошки.

3. Вітер пшеницю наче гойдає. — Порівняльний зворот не відокремлюється, коли в реченні з однорідними присудками другий доповнює значення попереднього, поєднуючись частками ніби, мов, мовбито, наче, начеб з модальним значенням приблизності, вірогідності, невпевненості.

4. Дощ лив як з відра. — Не відокремлюються порівняльні звороти — стійкі словосполучення.

5. З неба, як розтоплене золото, ллється на землю світ сонця.

6. Він беріг свою сопілку як зіницю ока. — Не відокремлюються порівняльні звороти, якщо вони є фразеологізмами

7. Дівчина говорила майже як доросла. — перед порівняльним зворотом є прислівник майже.

8. Не раз його спів був як плач. — порівняльний зворот виконує роль іменної частини складеного іменного присудка.

9. Людство — як море.

10. Хлопець ніби не чув. — Порівняльний зворот не відокремлюється, коли в реченні з однорідними присудками другий доповнює значення попереднього, поєднуючись частками ніби, мов, мовбито, наче, начеб з модальним значенням приблизності, вірогідності, невпевненості.