1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2017 рік

Вправа 7

Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ-.

Турист — туристський; брат — братський; агент — агентський; солдат — солдатський; абонент — абонентський.