Вправа 7

7.Утворіть від поданих слів прикметники за допомогою суфікса -ськ-.
Турист — туристський; брат — братський; агент — агентський; солдат — солдатський; абонент — абонентський.


Коментарі

Всього коментарів: 0