Вправа 70

.Прочитайте виразно текст уголос. Підкресліть і поясніть вивчені пунктограми.

Написане слово залишається й несе крізь віки укладений у нього зміст і голос людської душі. Це(тире між присудком і підметом, що вони виражені однаковими лексично-граматичними категоріями) одне з найбільших див нашого світу. Ми майже нічого не знали б про давню давнину, (одиночні коми ставляться  і між частинами складного речення) аби історія не подарувала нам літописців. Літописці (тире між присудком і підметом) посланці з далекого минулого в далеке майбутнє, (одиночні коми ставляться між однорідними членами речення) зв’язківці між епохами. У науці широкознаний манускрипт під назвою «Літопис Самовидця» (лапки вживаються для виділення власних назв книг, літературних творів, газет, журналів, телевізійних програм, підприємств, та таке ін.). Більшість дослідників зійшлися на думці, (одиночні коми ставляться між частинами складного речення) що автор манускрипту (тире між присудком і підметом) генеральний підскарбій Січі Роман Ракушка-Романовський. Козак, син козака, (кома при відокремленій прикладці) Роман Ракушка з’являється в реєстрах уперше 1649 року. Згодом він — уже ніжинський сотник, далі — полковий суддя, згодом — одна з найпомітніших осіб в уряді Івана Брюховецького (усі тире у цьому реченні стоять на місці пропущеного члена або кількох членів речення). Читаючи «Літопис Самовидця», (відокремлена обставина стоїть на початку речення) відчуваєш, (одиночні коми ставляться між частинами складного речення) що його автор(тире між присудком і підметом) справжній патріот рідної землі.

 

Коментарі

Всього коментарів: 0