Вправа 91

Доберіть приклад до кожного правила (з’єднайте лініями)

Займенники ти, ви до групи звертання не входять — Ой чого ти, дубе, на яр похилився?

Слова о, ой, коли вони інтонаційно тісно пов’язані з дальшим звертанням, комою не відокремлюємо — О земле-мати! В сонячній добі вітаю я пробудження в тобі.

 

Коментарі

Всього коментарів: 0