Підсумкова контрольна робота

ВАРІАНТ І

1. Укажіть країну, у якій у 1644 р. до влади прийшла династія Цин.

А Китай

2. Укажіть державу, для якої був характерний процес «королівської Реформації».

Г Англія

3. Укажіть місто, у якому була підписана Конституція США.

Г Філадельфія

4. Установіть хронологічну послідовність початку правління європейських монархів.

Б Франциск І (Франція)
В Яків І (Англія та Шотландія)
Г Олексій Михайлович (Московська держава)
А Йосип II (Австрія)

5. Згрупуйте події залежно від того, у якому столітті вони відбулися, записавши у відповідний стовпчик таблиці їхні номери: 1) початок Селянської війни в Німеччині; 2) встановлення сьогуняту Токугава в Японії; 3) поразка чесько-угорської армії у битві під Могачем; 1) початок Тридцятилітньої війни; 5) прийняття Соборного уложення у Московській державі; 6) укладення Люблінської унії.

XVI ст. XVII ст.
1, 3, 6 2, 4, 5

6. Дайте визначення поняття.

Високе Відродження — це культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності. 

7. Складіть опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.
1) Укажіть назву зображеної пам’ятки та місце її розташування.
2) Запишіть, коли вона була створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного і культурного розвитку держави, у якій була створена ця пам’ятка, знайшли в ній відображення.

1) Тадж Махал у Індії.
2) 1655 р.
3) Пам’ятка всім своїм видом відображає культуру Сходу. Мечеть біла і одинокі колони — саме це характерне для Індії.

8. Доведіть або спростуйте твердження.

«Насправді середина другого тисячоліття є часом зародження сучасного світу, його ще називають Світом Модерну (Modernity), формування нової соціальної, політичної, економічної, культурної семантики світопорядку. У цей час закладаються основи історичного піднесення Заходу і його майбутнього домінування на світовій арені. Точкою відліку є Великі географічні відкриття кінця XV — початку XVI ст. Це були не просто подорожі допитливих і хоробрих людей. У них відбилося дуже багато чого з тих процесів, що вже відбувалися в західноєвропейському суспільстві. Насамперед це криза феодальних відносин, а також зародження і зміцнення буржуазії». [9, с. 17-18]

Свою відповідь побудуйте за схемою:

1) Я вважаю, що це твердження є вірним.
2) Тому що XV-XVI ст. дійсно вважається століттям модерну. Захід виявив динамізм і прагнення до постійного оновлення, що виявилося у його експансіонізмі; були проведені географічні відкриття, які в майбутньому позначилися на житті світу.
3) Наприклад, відкриття Колумбом Америки та її колонізація, а також її майбутній розвиток; між містом і селом складалися товарно-грошові відносини; міста, населення яких складали купці, були центрами буржуазних відносин.
4) Отже, перелічені мною свідчення та приклади доводять те, що наведений текст є істинним.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть країну, у якій у 1603 р. був установлений сьогунат родини Токугава.

В Японія

2. Укажіть країну, у якій у 1521 р. спалахнула Селянська війна.

А Німеччина

3. Укажіть форму правління, встановлену в Англії внаслідок Славної революції 1688—1689 рр.

В Парламентська монархія

4. Установіть хронологічну послідовність початку правління європейських монархів.

Б Карл V (Священна Римська імперія та Іспанія)
А Людовік XIV (Франція)
В Петро І (Росія)
Г Фрідріх II (Пруссія)

5. Згрупуйте події залежно від того, у якому столітті вони відбулися, записавши у відповідний стовпчик таблиці їхні номери: 1) падіння династії Мін; 2) поділи Речі Посполитої; 3) проголошення незалежності США; 4) прихід династії Романович до влади у Московській державі; 5) падіння династії Сефевидів у Персії; 6) укладення Вестфальського миру.

XVII ст. XVIII ст.
1, 4, 6 2, 3, 5

6. Дайте визначення поняття.

Промисловий переворот — це перехід від ручного ремісничо-фактурного й доморобного виробництва до великого машинного.

7. Складіть опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.
1) Укажіть назву зображеної пам’ятки, місце її розташування.
2) Запишіть, коли вона було створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного і культурного розвитку держави, у якій була створена ця пам’ятка, знайшли в ній відображення.

1) Синтоїстський монастир.
2) Японія.
3) Для Японії характерні такі риси у архітектурі, як компактність, також відсутність поодиноких високих будинків.

8. Доведіть або спростуйте твердження.

«З кінця XV ст. світ стає тіснішим. Європейці інтенсивно досліджують планету, знайомляться з іншими цивілізаціями. Зазвичай ці «знайомства» обертались трагедією для неєвропейських народів.

Географічні відкриття теж відобразили протиріччя тієї епохи. Жага нажини, жорстокість, з якою поневолювались або знищувались «відкриті» народи, здавалось, суперечили самому духу гуманізму. Разом з тим Географічні відкриття продовжували справу, розпочату гуманістами. Допитливість розуму, тяга до пізнання незвіданого, розширення кругозору людини, звільнення його від церковних авторитетів підготували ґрунт для наукових висновків М. Коперника та Г. Галілея». [8, с. 19|

Свою відповідь побудуйте за схемою:

1) Я вважаю, що автор цього твердження має рацію.
2) Тому що європейці при відкритті нових земель одразу починали розповсюджувати на них свій вплив, їм була присутня жага до наживи, до багатства, побудованого на грабежах та колонізації.
3) Наприклад, відкриття Колумбом Америки спричинило врешті-решт колонізацію.
4) Отже, я згоден з автором цього твердження, що європейці не тільки вносили величезний вклад у світову науку, але й цим самим загрожували новим землям та корінному населенню.

ВАРІАНТ ІІІ

1. Укажіть країну, у якій у 1502 -1736 рр. правила династія Сефевидів.

Г Індія

2. Укажіть країну, у якій зародився рух Відродження.

В Італія

3. Ім’я якого із названих монархів пов’язано з епохою освіченого абсолютизму?

Г Фрідріх ІІ

4. Установіть хронологічну послідовність початку правління європейських монархів.

А Генріх VIII (Англія)
В Людовік XIII (Франція)
Г Карл XII (Швеція)
Б Марія Терезія (Австрія)

5. Згрупуйте події залежно від того, у якому столітті вони відбулися, записавши у відповідний стовпчик таблиці їхні номери: 1) битва біля мису Лепанто; 2) Варфоломіївська ніч; 3) початок Семилітньої війни; 4) заснування держави Великих Моголів; 5) «бостонське чаювання»; 6) початок повстання під проводом Омеляна Пугачова в Росії.

XVI ст. XVIII ст.
1, 2, 4 3, 5, 6

6. Дайте визначення поняття.

Енциклопедисти — це група французьких мислителів, науковців, письменників та митців XVII ст., які співпрацювали над виданням «Енциклопедія або Тлумачний словник науки»

7. Складіть опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.
1) Укажіть назву зображеної пам’ятки, місце її розташування.
2) Запишіть, коли вона була створена.
В) Поміркуйте, які особливості економічного і культурного розвитку держави, у якій була створена ця пам’ятка, знайшли в ній відображення.

1) Версальський палац, Франція.
2) 1612 р.
3) Палац має розкішний, пишний і багатий вигляд, що характерно для барокко.

8. Доведіть або спростуйте твердження.

«Кожне покоління пише “свою" історію. Кожне покоління, включаючи і нинішнє, вирішувало! вирішує завдання, що випали на його долю. Тому недопустиме гордовито зневажливе ставлення до історичного досвіду людей інших поколінь, інших епох З минулим можливий лише рівноправний діалог, інакше перерветься Великий Зв’язок Часів...

Східний світ живе за своїми законами, які відрізняються від Західних. Багато з того, що відбувається на Сході, можна зрозуміти тільки у тому випадку, коли ми не будемо дивитися на нього як на “тінь” Заходу, щось застійне та відстале. Схід мас свої ритми, свою логіку, свою етику, своє світосприйняття». [8, с. 13, 86]

Свою відповідь побудуйте за схемою:

1) Я вважаю, що автор цього тексту має рацію.
2) Тому що ми не маємо права засуджувати поведінку інших людей, які жили раніше за нас або на іншому континенті чи у іншому регіоні, бо люди мають певний розвиток культури, освіти, власну релігію та норми поведінки, які ми не можемо зрозуміти.
3) Наприклад, Схід живе за своєю релігією та має свої норми поведінки і ми повинні це поважити. Також поважати попередні покоління, бо вони не мали таких технологій, але були дуже розумними і мали високий рівень культури.
4) Отже, кожне покоління має свої цінності і свою історію і ми повинні це розуміти і поважати, тому я погоджуюся з автором вище наведеного тексту.

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START