1. Домашні завдання
  2. 8 клас
  3. Всесвітня історія
  4. Святокум (зошит для контролю навчальних досягнень)

Тематичний контроль 4

ВАРІАНТ І

1. Укажіть турецького султана, з іменем якого пов’язана перемога над чесько-угорським військом під Могачем у 1526 р., що призвела до завоювання османами значної частини Угорського королівства.

Б Сулейман І Пишний

2. Укажіть державу, проти якої Польща вела Лівонську війну у 1558—1583 рр.

А Московське царство

3. Укажіть явище, із яким Судебник Івана IV, затверджений у 1550 р. пов’язував Юріїв день.

Б Засідання Боярської думи

4. Установіть хронологічну послідовність подій історії Польщі раннього Нового часу.

1А, 2В, 3Б, 4Г

5. Заповніть пропуски в тексті.

У кінці XVI ст., після смерті сина Івана IV Грозного, у Московській державі почався період, відомий як період "смутного часу". Нестабільністю  ситуації у державі, зумовленою боротьбою між боярами та зростанням соціального напруження, скористалися Швеція та Польща. Період нестабільності завершився лише після звільнення Москви народним ополченням та обранням нового царя, який започаткував династію Романових.

6. Дайте визначення поняття.

Опричнина — це система заходів, що здійснювалась у Московській державі в XVI ст. царем Іваном IV з метою зміцнення царської влади та для боротьби з опозицією.

7. Заповніть таблицю «Зовнішня політика Османської імперії та країн Східної Європи у XVI — першій половині XVIII ст., та зробіть висновок.

Назва держави Основні напрямки зовнішньої політики Результати зовнішньополітичної діяльності
Османська імперія Укріплення границь Османської імперії Завоювання нових земель та вдала спроба укріплення границь. Завойовані Ірак, Вірменія та ін.
Річ Посполита Розширення кордонів держави та завоювання нових земель Війна з Османською імперією та підписання мирного договору. Війна з Московією.
Московська держава Цілеспрямованість та отримання виходу до Балтійського моря та розширення зони торгівлі Спалення Москви Кримським ханством, програна Лівонська війна, втрати земель, настання "смутного часу"

Висновок: всі три держави були войовничими, але не завжди така політика відіграє позитивну роль. Так Московська держава більше втратила, ніж здобула.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть московського правителя, з іменем якого пов’язане прийняття Соборного уложення 1649 р.

Г Олексій Михайлович

2. Укажіть державу, війська якої в 1683 р. під Віднем розбила об’єднана польсько-австрійська армія під командуванням короля Яна III Собеського, що включала й козацькі підрозділи.

Б Литва

3. Укажіть твердження, яке характеризує внутрішньополітичні процеси в Речі Посполитій у другій половині XVII ст.

В Посилення шляхетської влади, що дестабілізувало державний апарат

4. Установіть хронологічну послідовність подій історії Російської держави раннього Нового часу.

1Г 2А 3Б 4В

5. Заповніть пропуски в тексті.

Вершини своєї могутності Османська імперія досягла у XVI ст. за правління султана Сулеймана. Турецька армія під його проводом розгромила угорсько-чеське військо в битві під Могилевом, припинивши існування незалежного Угорського королівства, а невдовзі взяла в облогу Відень. Султан запам’ятався не лише своїми завоюваннями, але й реформуванням управління імперією, за що отримав шанобливе прізвище Пишний, що означає «Законодавець».

6. Дайте визначення поняття.

Шляхта — це провідний суспільний привілейований стан, що став державотворчою основою феодального суспільства у Польщі.

7. Заповніть таблицю «Державно-політичний розвиток Османської імперії та країн Східної Європи у XVI — першій половині XVIII ст.» та зробіть висновок.

Назва держави Обсяг влади монарха Особливості організації управління державою
Османська імперія Монарх був найголовнішою людиною, яка охоплювала всю владу Султан управляв державою за допомогою вищої ради — Дивана.
Річ Посполита Влада короля була достатньою, але неповною, бо вона опиралась на шляхту Достатньо сильна влада короля, але шляхта грала важливу роль у боротьбі з магнатами
Московська держава Влада імператора була дуже вагомою. Він був найголовнішою людиною але він створював різні підконтрольні органи для допомоги Імператор надавав накази, що виконувалися різними підконтрольними органами.

Висновок: найбільшу владу мав монарх у Османській імперії та Московській державі. Дещо слабша влада була у польського короля.

 

 

Повідомити про помилку