1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Всесвітня історія
  4. Святокум (зошит для контролю навчальних досягнень)

Тематичний контроль 3

ВАРІАНТ 1

1. Укажіть французького короля, з іменем якого пов’язане завершення релігійних війн у Франції.

В Генріх IV

2. Яке з наведених тверджень характеризує внутрішню політику кардинала Рішельє як першого міністра Франції?

В Посилення абсолютної королівської влади

3. Яке з наколених тверджень характеризує зміст Нантського едикту 1598 р.?

Б Гарантування гугенотам свободи віросповідання

3. Установіть хронологічну послідовність подій історії Франції раннього Нового часу.

1Г, 2А, 3В, 4Б

5. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.

1В, 2Г, 3Б, 4В

6. Дайте визначення поняття.

Абсолютизм — це форма правління державою, за якою верховна влада належить одній особі, та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.

7. Виконайте завдання на контурній карті.

1) Позначте штрихуванням райони, які перебували під контролем парламенту на 1613 р.
2) Обведіть територію поширення руху левеллерів у 1649 р.
3) Укажіть, що стало причиною встановлення протекторату Олівера Кромвеля під час Англійської революції XVII ст.

Причиною встановлення протекторату була страта короля Карала І та прийняття «Акту про оголошення Англії республікою».

ВАРІАНТ 2

1. Укажіть англійського правителя, з іменем якого пов’язаний початок Реформації у державі.

А Генріх VIII

2. Що стало наслідком «Славної революції» 1688 р.?

Г Реставрація династії Стюартів

3. Яке з наведених тверджень характеризує укладену в 1579 р. Утрехтську унію?

В Об’єднання північних провінцій Нідерландів у боротьбі проти іспанського короля

4. Установіть хронологічну послідовність подій історії Англії раннього Нового часу.

1Г, 2Б, 3В, 4А

5. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.

1В, 2Г, 3Д, 4Б

6. Дайте визначення поняття.

Меркантилізм — це переважання матеріальних, фінансових інтересів над іншими

7. Виконайте завдання на контурній карті.

1) Позначте горизонтальним штрихуванням держави, які під час Тридцятилітньої війни входили до Гамбурзького союзу.
2) Позначте вертикальним штрихуванням держави, які під час Тридцятилітньої війни входили до Антигабсбурзької коаліції.
3) Укажіть, які причини призвели до розв’язання Тридцятилітньої війни.

Посилювалась релігійна напруга, цензура та інквізиції, укріплювався орден єзуїтів.

ВАРІАНТ 3

1. Укажіть імператора Священної Римської імперії, з іменем якого пов’язане завершення Тридцятилітньої війни.

Г Фердинанд III

2. Укажіть мету масового вилучення селянських земельних ділянок в Англії у XVI ст. з межах процесу, який отримав назву «огороджування».

В Випасання овець

3. Яке з наведених тверджень характеризує умови Вестфальського миру, що в 1648 р. завершив Тридцятилітню війну?

Б Визнання влади іспанських Габсбургів над Нідерландами

4. Установіть хронологічну послідовність подій раннього Нового часу.

1А, 2Г, 3В, 4Б

5. Установіть відповідність між іменем історичного діяча та його характеристикою.

1Г, 2Б, 3А, 4В

6. Дайте визначення поняття

Протекціонізм — це економічна політика держави, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі.

7. Виконайте завдання на контурній карті.

1) Позначте штрихуванням території, об’єднані Утрехтською унією. Запишіть рік її укладення.

1579 рік.

2) Обведіть кордони Об’єднаних провінцій Нідерландів, незалежність яких була проголошена Вестфальським миром 1648 р.

3) Укажіть, яке значення мала Національно визвольна війна в Нідерландах.

Підписання між Іспанією та Нідерландами Мюнстерського договору. Нідерландська республіка була визнана незалежною.

Повідомити про помилку