Номер 1.3

1) –8 < 0, тому y > x;

2) 10 > 0, тому y > x.