Номер 21.7

Кафе пропонує меню з 3 перших страв, 6 других страв і 5 третіх страв. Скільки є способів вибрати обід з трьох страв (по одній страві кожного виду)?

Першу страву можна вибрати одним з трьох способів, другу — одним із 6, а третю — одним із 5 способів.

Тоді вибрати обід за правилом добутку можна 3 · 6 · 5 = 90 способами.

Відповідь: 90.