1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Біологія
  4. Безручкова (зошит для контролю навчальних досягнень)

Самостійна робота 2. Органічні речовини. Білки і вуглеводи

Варіант 1

1. Мономером білка є:
А амінокислота
2. Прості білки називають:
А протеїнами
3. Скільки атомів Карбону містить фруктоза?
Г 6
4. За допомогою якого зв’язку підтримуються вторинна структура білка?
В водневого
5. Заласний полісахарид рослин — це:
А крохмаль
6. Установіть відповідність між білками ти функціями, які вони виконують.
1Г, 2В, 3А, 4Б.
7. Укажіть назву вуглеводів, що відповідають наведеним ознакам. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.
2 1 1

Варіант 2

1. Мономером крохмалю є:
Б глюкоза
2. Складні білки називають:
В протеїнами
3. Скільки атомів Карбону містить рибоза?
Б 5
4. За допомогою якого зв’язку утворюються первинна структура білка?
Б пептидного
5. Який полісахарид характерний для клітин тварин?
В глікоген
6. Установіть відповідність між білками та функціями, які вони виконують.
1В, 2Б, 3Г, 4А
7. Укажіть назви вуглеводів, що відповідають наведеним ознакам. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.
3 1 1

Повідомити про помилку