Варіант 12

1. Укажіть тип жилкування листків подорожника великого:
Б дугове;

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні,
І — цифрою і позначено серцевину гілки;
II — цифрою 2 позначено деревину гілки;
III — цифрою 3 позначено шар твірної тканини;
IV — шар, позначений цифрою 4, складається із судин.
Б І, II, III.

3. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта й виберіть правильні.
I — на рисунку зображено колонію морських губок;
II — це колонія прісноводних губок бодяг;
III — вони належать до багатоклітинних водоростей;
IV — за способом живлення — фільтратори.
В І, IV.

4. Укажіть, яка тварина є «зайвою» в логічному ряду:
В гавіал.

5. Укажіть, яку групу крові мають універсальні донори:
В 0.

6. Укажіть, які м’язи беруть участь у диханні в стані спокою:
Г діафрагма і міжреберні зовнішні.

7. У кажіть, якою буде реакція еритроцитів у гіпертонічному фізіологічному розчині (натрій хлориду), концентрація якого вища за 0,9 %:
А зморщуватимуться.

8. Укажіть групу речовин, які є субстратом анаеробного окисного метаболізму:
А вуглеводи.

9. Укажіть, чому клітину вважають основною структурно-функціональною одиницею усіх живих організмів:
В на рівні клітини повністю проявляються усі основні ознаки живого.

10. Загальна формула жирних кислот:
A R-COOH.

11. Укажіть, як називають стан організму, за якого відсутні помітні прояви життєдіяльності внаслідок значного гальмування процесів обміну речовин:
Б анабіоз.

12. Систему запису спадкової інформації про амінокислотний склад білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовностей нуклеотидів називають:
A генетичним кодом.

13. Укажіть назви комахоїдних рослин:
1 росичка;
2 непентес;
4 венерина мухоловка.

14. Укажіть назви комах, які мають жало:
2 шершень;
4 бджола медоносна;
6 джміль.

15. Укажіть залози зовнішньої секреції:
1 слинні;
2 сальні;
5 потові;
6 шлункові.

16. Д клітинним циклом (1) називають час існування клітини між початками її двох послідовних поділів або від початку останнього поділу до загибелі. Він складається з періодів поділу і проміжку до наступного поділу — Е інтерфази (2). Розрізняють два типи загибелі клітин — А некроз і апоптоз (3).

17. Запишіть три приклади абіотичних чинників:
1. кліматичні (вплив світла, температури, вологості);
2. атмосферні (вплив повітря);
3. гідрологічні (вплив води).

18. У прокаріотів ДНК не пов’язана з ядерними білками, а ділянка цитоплазми, де розміщений їх спадковий матеріал, має назву Г нуклеоїд (1). У цитоплазмі багатьох
бактерій є також кільцеві молекули ДНК — Б плазміди (2). Вони знайдені також у двомембраних органелах еукаріотів — В мітохондріях і хлоропластаїх (3).

Коментарі

Всього коментарів: 0

MOBSTER START