1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА-2018
  4. Біологія. Барна (підсумкові контрольні роботи)

Частина IV. Завдання 25

Мітотичний поділ клітин еукаріотів

Мітоз, або непрямий поділ клітини, — основний універсальний спосіб збільшення кількості соматичних клітин. Це спосіб поділу клітини, що полягає в точному розподілі генетичного матеріалу між дочірніми клітинами. Він супроводжується утворенням особливого апарату, що забезпечує рівномірний розподіл спадкового матеріалу материнської клітини між двома дочірніми, — хромосом і веретена поділу.

У процесі мітозу з одного ядра з певною кількістю хромосом утворюються два дочірні ядра з такою ж кількістю хромосом у кожному.

Мітоз є безперервним процесом, але залежно від того, де розміщуються і як виглядають у цей період хромосоми під світловим мікроскопом, а також від фізико-хімічного стану цитоплазми та ядра, його умовно розділяють на чотири послідовні стадії — профазу, метафазу, анафазу й телофазу.

Профаза — перша, найдовша стадія мітозу:

• відбувається спіралізація ДНК, хроматиди скорочуються і потовщуються, хромосоми стають помітні під світловим мікроскопом;

• ядерця зникають, бо припиняється синтез рРНК;

• розчиняється ядерна оболонка, хромосоми потрапляють у цитоплазму;

• центріолі клітинного центру тваринних клітин розходяться до полюсів клітини.

Метафаза — стадія безпосередньої підготовки до поділу:

• формується веретено поділу, яке є сукупністю мікротрубочок, що складаються з білка тубуліну;

• кожна хроматида своєю центромерою прикріплюється до однієї з мікротрубочок веретена поділу;

• усі хроматиди шикуються по «екватору» клітини своїми центромерами;

• хроматиди відокремлюються одна від одної.

Анафаза:

• нитки веретена поділу скорочуються і розтягують хроматиди до різних полюсів клітини;

• хроматиди знову стають хромосомами;

• до закінчення анафази біля кожного полюса клітини збирається диплоїдний набір хромосом.

Телофаза — остання фаза поділу:

• відбувається деспіралізація ДНК: біля кожного з полюсів клітини хромосоми розкручуються, перетворюючись на деспіралізовану ДНК, з’єднану з білками (хроматин);

• знову з’являється ядерна оболонка;

• в ядрі з’являються ядерця;

• формується перегородка, що розділяє цитоплазму двох дочірніх клітин.

У тварин формування перегородки відбувається від периферії до центру, у рослин — від центру до периферії. У клітинах ссавців профаза триває 25–30 хв, метафаза — 6-15 хв, анафаза — 8-14 хв і телофаза — 10-40 хв.

Повідомити про помилку